کارکنان

تیم فنی پل فیروزه.
 

"فروش آغاز یک تعهد است!"
- مدیریت

مدیر فنی

مهندس مکانیک
 

 
team5

داریوش شهبازی
14 سال تجربه 
 
 
team6

آرش دلاوری
ایمنی 
 
 


 

تیم تخصصی

بازاریابی 
 

 
team1

فرهاد باباخانی
مدیریت بازاریابی 
 
 
team2

سهیل بهرامی
آنالیزور 
 
 
team3

ژیلا داوری
تبلیغات 
 
 
team4

سیروان خداد
بازرگانی 
 
 


 

متن پیش‌فرض


متن


 

متن